Vigtig meddelelse. 

(til pensionister)

Klik her! 

 

Sæson 2005

 

STARTSIDEN

Velkommen til:

Den Alsidige Fritidsskole

Politisk uafhængig Fritidsskole
Medlem i Netværk for Oplysning (NETOP)

BYDER VELKOMMEN TIL DEN 28. OG SIDSTE SÆSON

Skoleleder: Ulla Gundtoft. Sandbjergvej 13 , 3660 Stenløse

Træffes på hverdage.

Tlf.: 47-170385. Fax: 47-173098 Giro: 528 2454

E-mail: DAF@wanadoo.dk Hjemmeside: http://daf.husflid.dk

 

DAF SLUTTER SINE HOLDTILBUD MED UDGANGEN AF 2005. BESTYRELSEN HAR VALGT AT NEDLÆGGE DAF, SOM AFTENSKOLE. DE GODE LÆRERE VI HAR HAFT I SKOLEN HAR VALGT ENTEN AT STOPPE ELLER OVERGÅ TIL DE ØVRIGE AFTENSKOLER I STENLØSE. VI HAR HAFT EN STOR OG STABIL AFTENSKOLE PRÆGET AF VISIONER OG ENGAGEMENT FRA ALLE. VI VIL GERNE SIGE TAK TIL ALLE DE ELEVER, DER GENNEM MANGE ÅR HAR DELTAGET PÅ HOLD HOS OS.

VEDRØRENDE TILMELDING I ØVRIGT:

1. Indsend kort eller DAF-giro fra denne brochure eller

2. Tilmeld dig pr. tlf. til læreren.

3. Tilmeld dig pr. Telefax, e-mail eller via DAF´s hjemmeside

 

Opstart af hold:

Prisen er udregnet på forventet antal deltagere på de enkelte hold. DAF forbeholder sig ret til , hvis det planlagte elevantal ikke nås, at annullerer holdet, nedsætte timetallet, eller ændre prisen. Dette vil ske i samråd med de tilmeldte elever og læreren. BEMÆRK! Hold der efter programmet slutter i december 2005 vil i mange tilfælde blive overført til anden aftenskole, hvor der tilbydes fortsættelse af holdene. Eleverne vil blive orienteret af læreren på holdet.

VEDRØRENDE BETALING:

Lørdag, den 20.8.05, kl. 09-10 vil der være mulighed for at betale for sin deltagelse på holdene kontant (ej dankort) til skolelederen i lokale 64, Stenløsehallen. Ved kontant betaling denne dag ydes en rabat på kr. 50 på hold-priser over kr. 400.-

Betaling skal ske senest 14 dage før holdstart. Priser på holdene står i programmet.

Du kan overføre betalingen direkte til DAF´s konto i Den Danske Bank, konto nr. 3434-064236, men husk at påføre hold nr., dit navn og din adresse. Gem din kvittering, så evt. fejl kan efterspores.

Er det nødvendigt at sende rykkerbrev påføres et gebyr på kr. 50.-

Tilbagebetaling:

Deltagerne kan melde fra senest 1 uge før holdstart og få betalingen (minus adm. Omkostninger) retur. Herefter er tilmeldingen bindende og betaling refunderes ikke. Annullere DAF et hold tilbagebetales indbetalinger fuldt ud.

Vi tilbyder  undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven.
Kurserne foregår i STENLØSE og ØLSTYKKE kommuner. Deltagere fra andre kommuner er velkomne.

I venstre ramme ka
n du se, hvilke faggrupper, vi tilbyder. Hvis du kender dit hold (Holdnr eller titel) kan du gå ind på Tilmelding. Ved KLIK Alle Kurser får de en kortfattet (alfabetisk) oversigt over alle holdene, hvorfra du kan komme videre til detaljer om det enkelte hold ved KLIK på holdnummeret. KLIK på en faggruppe giver dig holdene i den pågældende gruppe. Du  kan rulle teksten  ned for at se detaljer om det enkelte hold. Her er der en beskrivelse af holdet samt oplysninger om tider, priser, sted, undervisere med mere for holdene. I begge tilfælde kommer du til tilmeldingsblanketten ved at klikke på knappen nederst i detailbeskrivelsen. Ud for hvert hold er der en knap, som bringer dig frem til tilmeldingsblanket for det valgte hold.

TILMELDINGsblanketten sendes automatisk til DAF via e-mail, når du klikker på Indsend.
Ved KLIK på Debatmøder får du en oversigt over de debat arrangementer, der afholdes i fællesskab af aftenskolerne i Stenløse og Ølstykke.
Under
OPLYSNINGER finder du forskellige  informationer, adresser og telefonnumre og betalingsmuligheder samt kort, der viser undervisningsstederne. 

Ved KLIKDAF-logo kommer du tilbage til STARTSIDEN

Sådan kontakter du os

Skoleleder Ulla Gundtoft
Den Alsidige Fritidsskole
Sandbjergvej 13   3660 STENLØSE
Telefon: 47 17 03 85      Fax: 47 17 30 98  Giro: 528 2454     E-mail: DAF@wanadoo.dk