DAF er medlem i Netværk for Oplysning. (NETOP)

Skoleleder:  Ulla Gundtoft. Sandbjergvej 13   3660 Stenløse         
Træffes  normalt
på  hverdage.

VEDRØRENDE TILMELDING:
1. Tilmeld dig pr. tlf. til læreren eller skolelederen
2.  Brug tilmeldingsblanketten på bagsiden af det husstandsomdelte program

3. Tilmeld dig pr. Telefax, e-mail eller brev.
3.  Brug tilmelding via hjemmesiden.

Opstart af hold:
Prisen er udregnet på forventet antal deltagere på de enkelte hold. DAF forbeholder sig ret til , hvis det planlagte elevantal ikke nås,  at annullerer holdet, nedsætte timetallet, eller ændre prisen. Dette vil ske i samråd med de tilmeldte elever og læreren.

VEDRØRENDE BETALING:

Betaling skal ske senest 14 dage før holdstart. Priser på holdene står i programmet.  Betalingen sker normalt til DAF's GIRO  (528 2454)  eventuelt via homebanking. Direkte kontooverførsel via netbank er også en mulighed (DAF konto i Danske Bank er 3434-064236), men husk at oplyse elevens navn (eventuelt ELEVNR) og hvilket hold, der betales for.

 

Vigtigt! Ved nogle hold er der angivet 2 priser (F. eks. Pris kr.: 600 /P-400). Her kan deltagere, der modtager sociale pensioner (folke- og førtidspensionister), der er bosat i den kommune, hvor kurset afvikles, betale den lave pris, idet kommunen betaler resten (1/3 af holdprisen). (Se nærmere her)

 

HUSK navn og Holdnummer!
Kvittering medbringes 1. mødegang.
Er det nødvendigt at sende rykkerbrev påføres et gebyr på kr. 50.-

Tilbagebetaling:
Deltagerne kan melde fra senest 1 uge før holdstart og få betalingen (minus adm. Omkostninger) retur. Herefter er tilmeldingen bindende  og betaling refunderes ikke. Annullere DAF et hold tilbagebetales indbetalinger fuldt ud.
Aktiviteter i forb. med undervisning er dækket af holdprisen.

DELTAGERINDFLYDELSE:
Hvert hold kan udpege en kandidat for deltagelse i DAF's kredsmøder.  Meddel skriftligt skolelederen, holdnummer samt navn og adresse på kandidaten.  Aftenskolen vil herefter indkalde til et fællesmøde, hvor der vælges een repræsentant blandt de opstillede kandidater.

Sådan kontakter du os
Skoleleder Ulla Gundtoft
Den Alsidige Fritidsskole
Sandbjergvej 13   3660 STENLØSE

Telefon: 47 17 03 85      Fax: 47 17 30 98  Giro: 528 2454     

E-mail: DAF@wanadoo.dk